.

Претражи
×

Prijavi se

Use your Facebook account for quick registration

OR

Create a Shvoong account from scratch

Already a Member? Приступи!
×

Приступи

Sign in using your Facebook account

OR

Not a Member? Prijavi se!
×

Prijavi se

Use your Facebook account for quick registration

OR

Приступи

Sign in using your Facebook account

Subscribe

Računari

    Претражи

konferencijski pozivi

(1 Kritika)
Review: Lorya
Read Review
Објављено на: 6. februar 2008 Posete: 100 reči : 300

.

Ova kategorija obuhvata Računari kritike, kratke preglede o knjigama i isečke članaka i akademskih radova koji su povezani sa Računari. Svaki prosleđeni materijal su napravili članovi Shvoong zajednice. Želite li da napišete svoj rad? Saznajte više o tome kako da zaradite novac na mreži!